Bymestere & Klubbmestere i Tromsø Sjakklubb fra 1946.......

ÅR    Bymester (Vår)           Klubbmester (Høst)
1946  Leonhard Nilsen          Leonhard Nilsen
1947  Leif Jonsson             Leif Jonsson
1948  Alf Jonsson              Alf Jonsson
1949  Alf Jonsson              Bjørn Bie
1950  Bjørn Bie                Leif Jonsson
1951  Leonhard Nilsen          Leonhard Nilsen
1952  Leonhard Nilsen          Leonhard Nilsen
1953  Leonhard Nilsen          Leif Jonsson
1954  Leonhard Nilsen          Cato Oulie
1955  Henry Johnsen            Henry Johnsen
1956  Cato Oulie               Eivin Bjerck
1957  Wilhelm Urdal            Leonhard Nilsen
1958  Werner Lockertsen        Henry Johnsen
1959  Werner Lockertsen        Werner Lockertsen
1960  Pål Jensen               Pål Jensen
1961  Pål Jensen               Nils A. Bakke
1962  Werner Lockertsen        Henry Johnsen
1963  Werner Lockertsen        Henry Johnsen
1964  Gunnar Johnsen           Roald Larsen
1965  Nils A. Bakke            Magne Bergvoll
1966  Magne Bergvoll           Werner Lockertsen
1967  Frans Larsen             Sverre Heim
1968  Frans Larsen             Sverre Heim
1969  Sverre Heim              Magne Bergvoll
1970  Werner Lockertsen        Pål Jensen
1971  Frans Larsen             Frans Larsen
1972  Magne Bergvoll           Frans Larsen
1973  Frans Larsen             Hallvard Tjelmeland
1974  Magne Bergvoll           Ernst Lockertsen
1975  Frans Larsen             Olav Thoresen
1976  Frans Larsen             Frans Larsen
1977  Johannes Høie            Svein Harald Johnsen
1978  Gunnar Johnsen           Gunnar Johnsen
1979  Gunnar Johnsen           Gunnar Johnsen
1980  Gunnar Johnsen           Dag Lauvås
1981  Knut-Ove Løken           Knut-Ove Løken
1982  Pål-Ole Liabøtrø         Knut-Ove Løken
1983  Arnold Andreassen        Wiggo H. Eilertsen
1984  Johannes Høie            Wiggo H. Eilertsen
1985  Kjetil Jakobsen          Frode Bull Jæger
1986  Johannes Høie            Jan S. Berglund
1987  Sverre Karlsen           Sverre Karlsen
1988  Frode Bull Jæger         S.Karlsen/J.S.Berglund (-stikkamp aldri spilt)
1989  Thomas Robertsen         Nils R. Grotnes
1990  Sven Wisløff-Nilssen     Sven Wisløff-Nilssen
1991  Sven Wisløff-Nilssen     Sven Wisløff-Nilssen
1992  Pål Røyset               Bjørn Revil
1993  Jan S. Berglund          Frode Bull Jæger
1994  Pål Røyset               Ikke arrangert!!
1995  Thomas Robertsen         Jon Kristian Røyset
1996  Jon Kristian Røyset      Frode Bull Jæger
1997  Pål Røyset               Jon Kristian Røyset
1998  Jon Kristian Røyset      Jon Kristian Røyset
1999  Trond Romsdal            Trond Romsdal
2000  Trond Romsdal            Gauthe Salthe
2001  Tron Walseth             Pål Røyset
2002  Pål Røyset               Audun Pedersen
2003  Trond Romsdal            Pål Røyset
2004  Trond Romsdal            Gunnar Berg Hanssen
2005  Øyvind Pedersen          Trond Romsdal
2006  Gunnar Berg Hanssen      Gunnar Berg Hanssen
2007  Trond Romsdal            Trond Romsdal
2008  Jan S. Berglund          Pål Røyset
2009  Gunnar Berg Hanssen      Mats Bergvoll
2010  Jan S. Berglund