Tromsø Sjakklubbs Ungdom

Hovedside  Kurs  Kontakter

 

Lær sjakk med Tromsø Sjakklubbs Ungdom

 

 

Tromsø Sjakklubbs Ungdom (TSKU) har et kursopplegg med i alt 10 forskjellige kurs:

Høstens sjakkurs:
sjakkurs 1 mandager 18.00-19.00 på Stakkevollan skole (hovedinstruktør: Simon Pind Jessen)
sjakkurs 1 tirsdager 17.30-18.30 (hovedinstruktør: Ulf R. Hansen)
sjakkurs 1 onsdager 17.30-18.30 (hovedinstruktør: Audun Pedersen)
sjakkurs 3 mandager 18.00-19.30 (hovedinstruktør: Geir Lorem)
sjakkurs 7 tirsdager 18.30-20.30 (instruktør: Trond Romsdal)
sjakkurs 9 tirsdager 18.30-20.30 (instruktør: Gunnar Berg Hansen)
treningsgruppa onsdager 18.30-20.30 (instruktør: Frode Bull-Jæger)

 

Alle kursene, unntatt sjakkurs 1 mandager, foregår i klubblokalet på Stortorget 1 (Domus-bygget), og alle kursene, unntatt sjakkurs 3, starter i uke 36 (6., 7. og 8. september). Sjakkurs 3 starter allerede mandag 30. august. Hvert kurs (inkl. medlemskap i TSKU og Ungdommens Sjakkforbund) koster kr. 400, som betales til TSKUs konto 4750 12 20120 etter 2. eller 3. kurskveld.

 

Høstens terminliste for TSKU finner du her.


Mer informasjon på telefon 97512990 (Christian) og 40220466 (Roy).

 

Alle som er med på TSKU blir automatisk med i klubben og Ungdommens Sjakkforbund. Som medlem får man medlemsbladet ”Norsk Sjakkblad” med et eget barneblad, ”Førsteraden”, inni. Sjakkurs 1, 3 og 5 arrangeres i høstsemesteret og Sjakkurs 2, 4 og 6 i vårsemesteret.

 

Vår filosofi er å komme ut i skolene å møte barna i deres eget trygge miljø. Vi har tre pedagogiske prinsipper i bånn for våre kurs:

  • Miljø: Vi skal ha det artig!

  • Ansvar: Elevene vil få ansvar for medelevers læring så vel som sin egen.

  • Læring: Hver elev skal hver kurskveld få føle av mestring!

 

1) Spill Sjakk 1 – en introduksjon

Dette er vårt nybegynnerkurs. Her lærer man om spillereglene, om hvordan brikkene går, om brettet og navnet på feltene. Vi gir en oversikt over brikkenes verdi, alle er ikke like mye verdt! Sjakkspillet har tre faser. Vi gir den enkleste introduksjonen til åpningsspillet, midtspillet og sluttspillet. Vi lærer noen av de enkleste teknikkene for å sette sjakk matt.

Ellers legges det vekt på at barna må være konsentrert og nøyaktig. Man må lære å tenke flere trekk fremover (abstrakt tenkning). Man skal ta ansvar for sine valg og være selvstendig. Man lærer å opptre tålmodig og å resonere logisk. Man får heftet Spill Sjakk 1 av Øystein Brekke.

Det er 10 undervisningskvelder hver på en time. Kurset koster kr 350,-

Mer informasjon om kurset finner du her.

 

2) Spill Sjakk 2

Spill Sjakk 2 bygger videre på kunnskapene fra Spill Sjakk 1. Her lærer man om forskjellige taktiske temaer som binding, dobbeltangrep (”gaffel”), spidder, avdekker med flere. Man lærer mattsetting med to løpere og konge mot konge. Vi ser på flere regler for sundt åpningsspill.Det gis en enkel introduksjon til posisjonsspillets hemmlighet. Endelig gis det en introduksjon til forskjellige typer sjakkkonkuranser. Hver av disse temaene er vanskeligere enn i Spill Sjakk 1 og det benyttes derfor mer tid på hvert tema. Vi følger opp og bygger videre på nødvendige egenskaper som konsentrasjon, ansvar, selvstendighet og å resonere logisk på et stadig vanskeligere abstrakt nivå. Man får heftet Spill Sjakk 2 av Øystein Brekke.

Det anbefales at man har gjennomgått kurset Spill Sjakk 1 eller har tisvarende kunnskaper.

Det er 15 undervisningskvelder hver på en time. Kurset koster kr 400,-

Her ser du informasjon om kurset fra da det ble avviklet sist vår.

 

3) Sjakk for viderekommende

Dette kurset er av en større vanskelighetsgrad enn kurs 1 og 2. Vi har derfor utvidet hver kurskveld til nå å omfatte en og en halv timer. Det er i alt 12 kurskvelder. De fire første omhandler de mest elementære bondesluttspill. Så følger fire kvelder som omhandler sjakkombinasjoner. Til slutt terpes sunt åpningsspill.  Sjakkurs 3 skal bygge opp grunnleggende forståelse for sjakk og dermed danne en plattform for neste serie kurs som omhandler sjakktrening. Kurset koster kr 400,-

 

4) Angrepsjakk

I dette kurset bygger man på de taktiske temaene man lærte på begynnernivået. De 10 første kveldene er kurset oppgavebasert. Etter en teoretisk introduksjon til nye taktiske temaer løser man oppgaver hovedsakelig på dette temaet, men det gis også oppgaver fra tidligere temaer. I utgangspunktet blir det ikke fortalt hvilke oppgaver som har hvilke temaer. Dette for at kursdeltakeren skal utvikle intuisjon for sjakkstillingen gjennom gjenkjennelse. De fem siste kveldene omhandler hvordan man bygger opp et angrep. Kurset koster kr 400,-

 

5) Sjakktrening

Pensum for dette kurset er boken ”Chess Training for Budding Champions” av Jesper Hall. Ingen av temaene i boken blir gjennomgått i dybden, men det legges vekt på at elevene etter kurset skal kunne trene sjakk på egenhånd. Noen temaer vil man kjenne igjen fra tidligere kurs, men nye temaer som hvordan kalkulere langt og nøyaktig, hva man bør legge vekt på når man skal planlegge, bondestrukturer og deres betydning, hvordan studere åpningen og basisstillinger i sluttspillet. Boken har 15 kapitler, men selv om det er 15 kvelder på 2 timer hver, vil det ikke bli brukt en kveld per kapittel. Elevene blir oppfordret til å lese enkelte ting selv for at vi skal kunne bruke mer tid på de vanskeligste temaene. Kurset koster kr 400,-

 

6) Analyse av egne partier

For utenom analyse av partier gis det en grundig innføring i bondesluttspill. Det bygges videre på taktiske temaer, men nå er oppgavene langt vanskeligere. Åpningsspillet ser vi mer på, men vi velger å gå mer i dybden på en valgt åpning. Hovedinnholdet i kurset er analyse av egne partier. Dette er en av de viktigste formene for sjakktrening. Halvparten av kurset brukes til dette. Her skal vi se hvordan man kan finne sine egne svakheter og styrker som sjakkspiller. Det legges vekt på å identifisere begge deler – også styrken for de det bygger opp selvtillit ved at man føler mestring. Kjernen i kurset er metodikken i det å identifisere svakheter og styrker ved ens eget spill.

Kurset har 15 undervisningskvelder hver på to timer. Prisen på kurset er kroner 400,-

 

7) Sluttspill

Dette kurset handler om tekniske sluttspill. Vi begrenser kurset til løpersluttspill og tårnsluttspill. Løpersluttspillene er jevnt fordelt på sluttspill med ulikefarvede og likefarvede løpere. Tårnsluttspillene tar først og fremst utgangspunkt i utgangsposisjoner, men vi ser i dette kurset bare på sluttspill hvor begge partene har tårn.To bøker ligger til grunn for dette kurset. Løpersluttspill gjennomgås i boken ”Practical Bishop Endings” av Edmar Mednis. Tårnsluttspill gjennomgås i boken ”The survival guide to rook endings” av John Emms. Prisen på kurset er kroner 400,-

 

8) Posisjonsspillet

Posisjonsspillet tar oss til det andre kurset i tredje del av vår sjakkskole. Tredje del handler om spesialisering, og nå går vi i dybden på posisjonspillet. Kurset går over 15 kvelder på 2 timer hver. Det er ingen krav til forkunnskaper, men vi anbefaler at man har forkunnskaper tilsvarende vårt sjakkurs 7. ”How to play the middle Game in Chess” av John Littlewood er hovedboken i kurset, men flere bøker vil bli brukt som støttelitteratur. Prisen på kurset er kroner 400,-.

 

9) Sjakkurs 9

Sjakkurs 9 er nært beslektet med sjakkurs 8 Posisjonsspillet. Det er uunngåelig at de to kursene rører ved hverandres temaer. Forskjellen er at i dette kurset skal vi ta mer for oss av fasene som berører evaluering, beslutning og utførelse. Utgangspunktet for kurset er boken ”Judgement and planning in chess” av Max Euwe. Det er ingen krav til forkunnskaper, men vi anbefaler at man har forkunnskaper tilsvarende vårt Sjakkurs 6. Prisen på kurset er kroner 400,-

 

10) Åpningsstudiet

Det siste kurset i TSKUs sjakkskole omhandler studie av åpningen. Man plukker ut en åpning som man setter seg grundig inn i. Man plukker ut to til tre varianter i åpningen som man søker å få litt dypere kjennskap til. Man prøver å utvikle forståelse for temaene i åpningen og i vesentlig grad går man også inn i dybden på varianter med trekkrekkefølge. Et viktig verktøy vil være Chessbase. Vi vil gjentatte ganger bruke funksjonen ”Opening report”. Prisen på kurset er kroner 400,-